2. ULUSAL
ÖĞRETMENLER ARASI
YENİLİKÇİ ÖĞRETİM MATERYALLERİ TASARIM YARIŞMASI
(İstanbul 2020)
DEĞERLENDİRİCİ BAŞVURU FORMU
BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİK BİLGİLERİ
BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM BİLGİLERİ:
BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEK BİLGİLERİ
BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
DEĞERLENDİRİCİ BAŞVURU KRİTERLERİ
EĞİTİM DURUMU ( En Son Mezun Olduğu Okul )
ÖDÜLLER
PROJELER ( Son 5 Yılda Gerçekleştirilen )
ULUSAL PROJELER (TÜBİTAK, KALKINMA AJANSI, EDES, SODES vb. PROJELER) ( En fazla 3 projeye kadar)

ULUSLARARASI PROJELER TÜBİTAK DESTEKLİ ULUSLARARASI PROJELER, AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER (ERASMUS+, HORİZON 2020, COSME, IPA KAPSAMINDAKİ PROJELER vb. ) ( En fazla 3 projeye kadar)

DANIŞMANLIKLAR ( En Fazla 1 Yarışmaya Kadar) ( Son 5 Yılda Gerçekleştirilen )
YAYINLAR
DİJİTAL BECERİLER
YABANCI DİL